Reprotex GmbH

מערכת ניידת ואוטומטית שפותחה כדי לתת מענה לטיפול וסינון מי תהליך תעשייתיים המאפשרת מיחזור המים וצימצום משמעותי יעיל וחסכוני של הפסולת התעשייתית הנדרשת לפינוי והטמנה.

הטכנולוגיה הייחודית מוגנת פטנט מסננת חלקיקים עד לגודל של 1 מיקרון בספיקה של עד 200 ליטר לדקה. חברת Reprotex האוסטרית מתמחה במערכת סינון מתקדמות וניידות המיועדות לסילוק של עד 99% מים מבוצה תעשייתית הנוצרת בתהליכי תעשייה שונים. הטכנולוגיה זכתה במספר פרסים על תרומתה לשמירה על הקיימות ועל חדשנותה הטכנולוגית.

המערכת הניידת החדשנית של Reprotex האוסטרית הינה המערכת היחידה בעולם הנותנת מענה לסינון שפכים תעשייתיים ממקורות שונים במעגל סגור באתר המפעל. 

003

הטכנולוגיה פותחה כדי לתת מענה להפרדת בוצה מתהליכים תעשייתיים ומיחזור מי התהליך לשימוש חוזר במידת הצורך ביעילות הפרדה של עד 99% מהנוזלים.

המערכת מוגנת פטנט ומתוכננת להתמודד עם תהליכי ניקוי עם מים בלחץ גבוה ובהיקפים גדולים כגון הורדת ציפויים וטיפול במיכלים תעשייתיים. 

המערכת הניידת מסוגלת לסנן מי תהלך בספיקה של 200 ליטר לדקה והמים המטופלים מסוננים עד ל-1 מיקרון.

המערכת הינה אוטומטית לחלוטין ויכולה להתאים את ה-PH הנדרש ולסלק מתכות כבדות במידת הצורך.

המערכת שפותחה ע”י חברת Reprotex האוסטרית זכתה בפרסים בתחומי החדשנות והקיימות על תרומתה לאיכות הסביבה.

הטכנולוגיה לטיפול בשפכים תעשייתיים מבוססת על תהליך כימי-פיזיקלי ונותנת מענה מקומי תוך שמירה על הסביבה וצימצום העלויות והצורך בהובלה והטמנה של נפחים גדולים של פסולת תעשייתית. המערכת משמשת בעולם הן למתקני תעשיה והן לתהליכי אחזקה, ניקוי ובינוי המפעילים מערכות מים בלחץ גבוה.

לאתר הבית של Reprotex

נגן וידאו