Genemis Laboratories Inc.

Fast, Accurate, Easy-to-use Microbial Water Testing

מערכת חדשנית לאנליזה מהירה לאיתור מיידי של זיהום במערכות מים ללא צורך במיכשור מיוחד.

חברת Genemis Laboratories הקנדית מפתחת סנסורים ננוטכנולוגיים המאפשרים לזהות בשטח בזמן אמת זיהומים מיקרוביאליים וכימיים במים ללא צורך במשלוח דגימה למעבדה.

הטכנולוגיה מוגנת פטנט ומיועדת לזיהוי מיידי של בקטריות ופטריות במגוון יישומים ובהם: איכות מי השקיה בחקלאות, מערכות מים בתעשייה, איכות מים בבריכות שחיה וספא, במשרדים, מטוסים, בתי מלון וקליניקות. מערכת חיישני הננו זכתה בפרסי הצטיינות בתחום החדשנות.

הסנסורים הננוטכנולוגיים של חברת Genemis Laboratories הקנדית, מיועדים לתת תשובה מהירה ומדויקת לנוכחות של זיהומים כימיים ומיקרוביאליים במערכות מים. 

טכנולוגית החישה מוגנת פטנט ומבוססת של חלקיקי ננו זהב המזהים את דופן התא של מקור הזיהום המיקרוביאלי.

הקיטים של Genemis Laboratories מאפשרים קבלת תשובה מהירה ומדויקת ללא צורך במיכשור מעבדה מיוחד ונותנים מענה לבטיחות המשתמשים בבריכה, ספא ומערכות מים בבית, במשרד, בתי מלון ועוד.

מערכת הבדיקה פשוטה לשימוש, יעילה וחסכונית וניתנת לנשיאה ושימוש בכל מקום תוך קבלת תשובה מהירה.

הסנסורים של Genemis Laboratories משמשים למגוון מזהמים ובהם, Lagionella, E.Coli פטריות ועוד

לאתר הבית של Genemis Laboratories

למידע נוסף: www.aquavialpro.com

מערכת הזיהוי Exact Blue של Genemis Laboratories מאפשרת קישור של מערכת הבדיקה לאפליקציה בסמארטפון וקבלת נתונים על כלל המזהמים בדגימת המים תוך זמן קצר.