זיהומים במערכות מים

Bio Films אלו הן שכבות של חיידקים הנוצרות בתוך צנרת מערכות המים ומחוללות זיהומים וזאת למרות שמי הרשת נבדקים באופן סדור ע”י הרשויות. שכבות חיידקים במערכות מים הן בין האתגרים הגדולים ביותר לזיהוי הן בתעשייה ובחקלאות והן בקליניקות, ברכבות, מטוסים, בתי מלון, מסעדות ובריכות שחיה וספא.