אתגרים ומגמות בטיפול בפסולת תעשייתית

העלייה המתמדת בתיעוש ובניית תשתיות מציבה אתגרים משמעותיים לטיפול בצימצום הבוצה והפסולת התעשייתית, טיפול במזהמים ופתרונות לחיסכון בעלויות הטיפול, ההובלה וההטמנה. השטחים המיועדים להטמנת הפסולת הולכים ומצטמצמים ויש צורך לייעל במידה ניכרת את הפרדת המים לרמת איכות המאפשרת שימוש חוזר לתהליכים או לחקלאות.