פיתוח טכנולוגיות לציפויים אנטי מיקרוביאליים

פיתוח ציפויים אנטי מיקרוביאליים הוא צורך מובהק וקבוע בענפי תעשייה בהם המוצר חשוף לזיהום ובהם תחומי הרפואה, המזון, החקלאות והקוסמטיקה ובמיוחד פתרונות טכנולוגיים המאפשרים להאריך את משך השימוש של המוצר.