שינוי האקלים מחריף והשפעותיו החמורות מתפשטות במהירות ובעוצמה

אופטימל סנס

מאת: ד”ר דב רייכמן 

ה-IPCC (The Intergovernmental Panel on  Climate Change)  הינו הפאנל הבין-ממשלתי הדן בשינוי האקלים והוא הגוף באו”ם המגבש את הערכות המדעיות הקשורות בשינוי האקלים.

ב-9 לאוגוסט 2021 התפרסם דו”ח המתריע על המשמעויות של שינוי האקלים ועל הפעולות שניתן לעשות על מנת לצמצם את חומרת הבעיה.

ניתן למצוא באתר של ה-IPCC תמצית לקובעי מדיניות Summary for Policymakers, תמצית טכנית ואת הדו”ח המלא.

עיקרי הדו”ח והמשמעויות כפי שפורסמו ע”י ה-IPCC: 

Climate change widespread, rapid, and intensifying – IPCC

מדענים ברחבי העולם עוקבים אחר שינוי האקלים באזורים השונים ומדווחים כי רבים מהשינויים הינם חסרי תקדים ובהם עלייה מתמשכת במפלס מי הים.

יחד עם זאת, מציינים כותבי הדו”ח כי שמירה על הקיימות וצימצום פליטה של CO2 ושל גזי חממה אחרים תגביל את שינוי האקלים.
השיפור באיכות האוויר יכול להתרחש יחסית תוך זמן קצר בעוד ייצוב הטמפרטורה הינו תהליך היכול לקחת 20-30 שנה.

הדו”ח המדעי שאושר ע”י כ-200 חברים מספק הערכה עדכנית להתחממות הגלובלית וצופה עלייה של 1.50C בעשורים הקרובים.
להערכת המדענים מחברי הדו”ח, פליטת גזי החממה מפעילות בני האדם, אחראית לעלייה של 1.10C מאז 1850-1900 וצפויה כאמור לעלות ב-1.50C בעשרים שנה הקרובות כך שקצב ההתחממות הגלובלית העדכני מדאיג ביותר.

המשמעות היא עלייה בגלי החום ותקופות חמות ארוכות יותר העלולות להשפיע על החקלאות והבריאות האנושית.
ההתחממות הגלובלית מעצימה את מחזור המים והמשמעות היא יותר שיטפונות מחד ובצורת מאידך. הצפות באזורים הקרובים לחופי הים תהיינה שכיחות יותר ועליית הטמפרטורה תשפיע לרעה על הסביבה האקולוגית של האוקיינוסים.
הדו”ח מפרט לראשונה את ההשפעה השלילית של שינוי האקלים על החברה והסביבה וההתגברות הצפויה של פגעי מזג האוויר.

הדו”ח תולה בפליטת ה-CO2 את עיקר ההשפעה המזיקה על ההתחממות הגלובלית ועל כן עיקר ההמלצות לקובעי המדיניות במדינות המתועשות, מכוונת למהלכים לצימצום משמעותי של פליטת ה-CO2.
בנוסף, הגבלת גזי חממה אחרים, זיהום האוויר ובמיוחד גז המתאן, יועילו רבות לצימצום המגמה.