זיהומים במערכות מים

Bio Films אלו הן שכבות של חיידקים הנוצרות בתוך צנרת מערכות המים ומחוללות זיהומים וזאת למרות שמי הרשת נבדקים באופן סדור ע”י הרשויות.

שכבות חיידקים במערכות מים הן בין האתגרים הגדולים ביותר לזיהוי הן בתעשייה ובחקלאות והן בקליניקות, ברכבות, מטוסים, בתי מלון, מסעדות ובריכות שחיה וספא.

במאמר שהתפרסם ב-Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, עולה כי זיהום במי השקיה הוביל להתפרצויות של זיהומים בין צרכנים של ירקות טריים ומגמה זו עלתה במיוחד עם שינוי המגמה באורך החיים לצריכה של ירקות טריים.

המאמר עוסק במוצרי המזון הטריים שנמצאו חשופים במיוחד לזיהום מיקרוביאלי שמקורו באיכות מי ההשקיה ובזיהומים במערכות המים. המים הם מקור משמעותי בזיהום המיקרוביאלי ומי ההשקיה משפיעים במיוחד על חלק מהתוצרת החקלאית.

Microbial Contamination of Fresh Produce: What, Where, and How?

בדיקת מיקרוביאלית זמינה, נגישה ומהירה של איכות מי ההשקיה יכולה זהות מבעוד מועד נוכחות של זיהומים מיקרוביאליים וכימיים שיכולים לפגוע באיכות התוצרת החקלאית המשווקת לצרכן.

זיהוי מיידי של זיהומים במים חשוב מאד במקרה של לגיונלה (Legionella). על פי ה-EPA, הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית, בקטריה זו, היכולה לגרום למחלות ריאה ולמקרי מוות, נפוצה במערכות מים ובהם מגדלי קירור, מיזוג אוויר ובמי ברז. הלגיונלה יחסית עמידה לחומרי החיטוי המשמשים במערכות מים ובהם מי שתיה.