אתגרים ומגמות בטיפול בפסולת תעשייתית

העלייה המתמדת בתיעוש ובניית תשתיות מציבה אתגרים משמעותיים לטיפול בצימצום הבוצה והפסולת התעשייתית, טיפול במזהמים ופתרונות לחיסכון בעלויות הטיפול, ההובלה וההטמנה.

השטחים המיועדים להטמנת הפסולת הולכים ומצטמצמים ויש צורך לייעל במידה ניכרת את הפרדת המים לרמת איכות המאפשרת שימוש חוזר לתהליכים או לחקלאות. הפתרונות הנדרשים חייבים להיות, ניידים, אוטומטים ויעילים כלכלית.

על פי הנתונים שפורסמו ע”י MarketWatch, באפריל 2021 והעוסקים בתחזית והמגמות הצפויות עד שנת 2025 עולה כי תעשיית המזון והמשקאות מהווה את האתגר המרכזי.

הטיפול והפתרונות הטכנולוגיים הנדרשים לצימצום הבוצה והפסולת התעשייתית הנוצרים בתעשיית המזון והמשקאות בעולם הגיעה להיקף של קרוב למיליארד דולר ב-2018 וצפוי לגדול עד 2025 בקצב של 5% בשנה.

תעשיות נוספות המתמודדות עם אתגר צימצום הבוצה והפסולת בעולם הם תעשיית הצבעים והציפויים, הכימיקלים והנייר, נפט וגז, תעשיית עיבוד המתכת ותעשיית הרכב.

מבין כלל התהליכים לטיפול בהפחתת הבוצה התעשייתית, התהליך לסילוק מי התהליך (DeWatering), הוא המשמעותי ביותר והגדל במיוחד בתחזית עד לשנת 2025 מאחר והינו רלוונטי כמעט לכל תחומי התעשייה.